Gl. Himmelev Vandværk I/S  er stiftet 4.11 – 1907 og forsyner ca. 700 husstande.

INFORMATION

På grund af en fejl er årsopgørelserne forsinket 1 måned. Opkrævningerne bliver sendt ud den 8. april 2017.

Næste generalforsamling er mandag den 20. marts klokken 19.00 på Himmelev Skole i lokale 41.

Til forbrugerne af hjemmesiden kan vi oplyse, at i fanebladet Dokumenter under Takstblad ligger nogle af de oplysninger, som der tit søges efter.