Refusionsopgørelse

Vandværket udarbejder ikke ‘Refusionsopgørelsen’.

Iforbindelse med flytning skal man være opmærksom på, at slutafregning af vandforbruget skal foretages via refusionsopgørelsen. Til brug for dette skal den advokat eller ejendomsmægler, som typisk forestår udarbejdelse af refusionsopgørelsen have den senest foretagne måleraflæsning, den senest betalte opkrævning fra vandværket samt det senest udsendte takstblad. Endvidere skal eventuelle aftaler om PBS betaling (betalingsservice) opsiges.

Dette gøres ved kontakt til sit pengeinstitut. Alle brugerne opfordres til at gemme dette materiale. Vandværket opkræver 250 kr. inkl. moms for genudsendelse af disse oplysninger.